Två Fisk Och En Fläsk:Näcken

From Lyriki
Jump to navigation Jump to search
“Nacken”
Artist: Två Fisk Och En Fläsk
Albums: Två Fisk Och En Fläsk (1998)


Näcken han gångar på snövitan sand,
så skapar han sig till en väldiger man,
de unga hava sovit tiden alltför länge.
Så gångar han sig allt upp under ö,
där dansar så; mången utvalder mö.

Näcken han träder i dansen in,
de jungfruer rodna och blekna på kind.

Näcken han drager det röda gullband,
det faller så väl uti jungfruens hand.

Var är du födder och var är du buren,
och var har du dina kläder välskuren.

I havet där är jag båd´ födder och buren,
och där har jag mina kläder välskuren.

Näcken tog jungfrun i fager gulan lock,
så band han henne vid sin sadelaknapp.

Jungfrun hon ropa´ så sorgeligt rop,
det hördes så vida till konungens gård.

De sökte den jungfrun allt över bro,
där funno de hennes gullspända sko.

De sökte den jungfrun allt upp efter fors,
där funno de hennes livlösa kropp.