Rivermaya:Ulan

From Lyriki
Jump to navigation Jump to search
Information This page was auto generated and its contents should be reviewed.
Please, take the time to ensure the page content is mostly correct and that there isn't another page for this song.
You may then remove this warning by editing the page contents and deleting the {{autoGenerated}} tag.
“Ulan”
Artist: Rivermaya
Albums: Greatest Hits ()

Hiwaga ng panahon
Akbay ng ambon
Sa pyesta ng dahon
Ako'y sumilong

Daan-daang larawan ang nagdaraan sa aking paningin
Daan-daang nakaraan ibinabalik ng simoy ng hangin

Tatawa na lamang o bakit hindi
Ang aking damdamin pinaglalaruan ng baliw at ng ulan
At sinong di mapapasayaw ng ulan
At sinong di mababaliw sa ulan

Hinulog ng langit
Ang siyang ng ampon
Libo-libong alaala dala ng ambon

Daan-daang larawan ang nagdaraan sa aking paningin
Daan-daang nakaraan ibinabalik ng simoy ng hangin

Tatawa na lamang o bakit hindi
Ang aking damdamin pinaglalaruan ng baliw at ng ulan
At sinong di mapapasayaw ng ulan
At sinong di mababaliw sa ulan