Difference between revisions of "Beyond:Gwong1fai1 Seoi3jyut6"

From Lyriki
Jump to navigation Jump to search
m (Beyond:Guang1hui1 Sui4yue4 moved to Beyond:Gwong1fai1 Seoi3jyut6: I've decided that any song with different language versions will be on the same page.)
Line 6: Line 6:
 
| lyricist =  
 
| lyricist =  
 
}}
 
}}
== Transliterated (Pinyin) ==
+
== Original ==
 
<lyrics>
 
<lyrics>
y&#236;sh&#275;ng y&#224;o z&#335;u du&#333; yu&#259;nde l&#249; ch&#233;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j&#299;nggu&#242; du&#333;sh&#259;o ni&#225;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&#225;in&#233;ng z&#335;u d&#224;o zh&#333;ngdi&#259;n
+
&#37912;&#32882;&#38911;&#36215;&#27512;&#23478;&#30340;&#35338;&#34399;
m&#232;ngxi&#259;ng s&#275;oiji&#365; du&#333;sh&#259;o de sh&#237;ji&#257;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;du&#333; sh&#259;o xi&#277; h&#233; l&#232;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&#225;in&#233;ng m&#224;nm&#224;n sh&#237;xi&#224;n
+
&#22312;&#20182;&#29983;&#21629;&#35041;&#12288;&#24439;&#24447;&#24118;&#40670;&#21775;&#22099;
* ti&#257;nd&#236; ji&#257;n r&#232;n w&#335; zh&#259;n ch&#236; g&#257;of&#275;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sh&#233;i shu&#333; n&#259; sh&#236; ti&#257;nzh&#275;nde y&#249;y&#225;n
+
&#40657;&#33394;&#32908;&#33178;&#32102;&#20182;&#30340;&#24847;&#32681;
~ f&#275;ng zh&#333;ng hu&#299;w&#365; ku&#225;ng lu&#224;n de shu&#257;ngsh&#335;u&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xi&#277; xi&#224; c&#224;nl&#224;nde sh&#299; pi&#257;n
+
&#26159;&#19968;&#29983;&#20013;&#22857;&#29563;&#12288;&#33178;&#33394;&#39717;&#29229;&#20013;
b&#249;gu&#259;n y&#335;u du&#333; me p&#237; ju&#224;n
+
&#9651;&#24180;&#26376;&#25226;&#25793;&#26377;&#35722;&#20570;&#22833;&#21435;
ch&#225;o l&#225;i ch&#225;o w&#259;ng sh&#236;ji&#232; du&#333;bi&#224;n qi&#257;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y&#237;ngji&#275; gu&#257;nghu&#299; su&#236;yu&#232;
+
&#30130;&#20518;&#30340;&#38617;&#30524;&#24118;&#33879;&#26399;&#26395;
w&#233;i t&#257; y&#236;sh&#275;ng f&#232;ngxi&#224;n
+
&#9733;&#20170;&#22825;&#21482;&#26377;&#27544;&#30041;&#30340;&#36544;&#27580;&#12288;&#36814;&#25509;&#20809;&#36637;&#27506;&#26376;
 
+
&#39080;&#38632;&#20013;&#25265;&#32202;&#33258;&#30001;
y&#236;sh&#275;ng y&#224;o z&#335;u du&#333; yu&#259;n de l&#249; ch&#233;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j&#299;nggu&#242; du&#333;sh&#259;o ni&#225;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&#225;in&#233;ng z&#335;u d&#224;o zh&#333;ngdi&#259;n
+
&#19968;&#29983;&#32147;&#36942;&#24492;&#24488;&#30340;&#25497;&#25166;&#12288;&#33258;&#20449;&#21487;&#25913;&#35722;&#26410;&#20358;
g&#363;d&#250; de sh&#275;nghu&#243; h&#275;is&#232; sh&#236;ji&#232;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zh&#301;y&#224;o k&#277;n q&#299;d&#224;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x&#299;w&#224;ng b&#249;hu&#236; hu&#224;n mi&#232;
+
&#21839;&#35504;&#21448;&#33021;&#20570;&#21040;
 +
&#21487;&#21542;&#19981;&#20998;&#33178;&#33394;&#30340;&#30028;&#38480;
 +
&#39000;&#36889;&#22303;&#22320;&#35041;&#12288;&#19981;&#20998;&#20320;&#25105;&#39640;&#20302;
 +
&#32381;&#32027;&#33394;&#24425;&#38275;&#20986;&#30340;&#32654;&#40599;
 +
&#26159;&#22240;&#23427;&#27794;&#26377;&#12288;&#20998;&#38283;&#27599;&#31278;&#33394;&#24425;
 +
Repeat &#9651; &#9733; &#9733; &#9733;
 
</lyrics>
 
</lyrics>
== Original ==
+
== Mandarin ==
 
<lyrics>
 
<lyrics>
 
&#19968;&#29983;&#35201;&#36208;&#22810;&#36960;&#30340;&#36335;&#31243;&#12288;&#32147;&#36942;&#22810;&#23569;&#24180;&#12288;&#25165;&#33021;&#36208;&#21040;&#32066;&#40670;
 
&#19968;&#29983;&#35201;&#36208;&#22810;&#36960;&#30340;&#36335;&#31243;&#12288;&#32147;&#36942;&#22810;&#23569;&#24180;&#12288;&#25165;&#33021;&#36208;&#21040;&#32066;&#40670;
Line 31: Line 36:
 
&#19968;&#29983;&#35201;&#36208;&#22810;&#36960;&#30340;&#36335;&#31243;&#12288;&#32147;&#36942;&#22810;&#23569;&#24180;&#12288;&#25165;&#33021;&#36208;&#21040;&#32066;&#40670;
 
&#19968;&#29983;&#35201;&#36208;&#22810;&#36960;&#30340;&#36335;&#31243;&#12288;&#32147;&#36942;&#22810;&#23569;&#24180;&#12288;&#25165;&#33021;&#36208;&#21040;&#32066;&#40670;
 
&#23396;&#29544;&#22320;&#29983;&#27963;&#40657;&#33394;&#19990;&#30028;&#12288;&#21482;&#35201;&#32943;&#26399;&#24453;&#12288;&#24076;&#26395;&#19981;&#26371;&#24187;&#28357;
 
&#23396;&#29544;&#22320;&#29983;&#27963;&#40657;&#33394;&#19990;&#30028;&#12288;&#21482;&#35201;&#32943;&#26399;&#24453;&#12288;&#24076;&#26395;&#19981;&#26371;&#24187;&#28357;
 +
</lyrics>
 +
== Transliterated (Pinyin) ==
 +
<lyrics>
 +
y&#236;sh&#275;ng y&#224;o z&#335;u du&#333; yu&#259;nde l&#249; ch&#233;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j&#299;nggu&#242; du&#333;sh&#259;o ni&#225;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&#225;in&#233;ng z&#335;u d&#224;o zh&#333;ngdi&#259;n
 +
m&#232;ngxi&#259;ng s&#275;oiji&#365; du&#333;sh&#259;o de sh&#237;ji&#257;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;du&#333; sh&#259;o xi&#277; h&#233; l&#232;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&#225;in&#233;ng m&#224;nm&#224;n sh&#237;xi&#224;n
 +
* ti&#257;nd&#236; ji&#257;n r&#232;n w&#335; zh&#259;n ch&#236; g&#257;of&#275;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sh&#233;i shu&#333; n&#259; sh&#236; ti&#257;nzh&#275;nde y&#249;y&#225;n
 +
~ f&#275;ng zh&#333;ng hu&#299;w&#365; ku&#225;ng lu&#224;n de shu&#257;ngsh&#335;u&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;xi&#277; xi&#224; c&#224;nl&#224;nde sh&#299; pi&#257;n
 +
b&#249;gu&#259;n y&#335;u du&#333; me p&#237; ju&#224;n
 +
ch&#225;o l&#225;i ch&#225;o w&#259;ng sh&#236;ji&#232; du&#333;bi&#224;n qi&#257;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;y&#237;ngji&#275; gu&#257;nghu&#299; su&#236;yu&#232;
 +
w&#233;i t&#257; y&#236;sh&#275;ng f&#232;ngxi&#224;n
 +
 +
y&#236;sh&#275;ng y&#224;o z&#335;u du&#333; yu&#259;n de l&#249; ch&#233;ng&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;j&#299;nggu&#242; du&#333;sh&#259;o ni&#225;n&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;c&#225;in&#233;ng z&#335;u d&#224;o zh&#333;ngdi&#259;n
 +
g&#363;d&#250; de sh&#275;nghu&#243; h&#275;is&#232; sh&#236;ji&#232;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;zh&#301;y&#224;o k&#277;n q&#299;d&#224;i&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;x&#299;w&#224;ng b&#249;hu&#236; hu&#224;n mi&#232;
 
</lyrics>
 
</lyrics>

Revision as of 16:43, 19 February 2007

“Guang1hui1 Sui4yue4 (光輝歲月(國))”
Artist: [[Beyond|Beyond]][[Category:Songs by Beyond]]
Albums: Beyond:Ming6wan6 Paai3deoi3 (1990) (命運派對)
Beyond:Guang1hui1 Sui4yue4 (1991) (光輝歲月(國))
Beyond:Beyond Control (1992)
Beyond:The Story Live (2001)

Original


鐘聲響起歸家的訊號
在他生命裡 彷彿帶點唏噓
黑色肌膚給他的意義
是一生中奉獻 膚色鬥爭中
△年月把擁有變做失去
疲倦的雙眼帶著期望
★今天只有殘留的軀殼 迎接光輝歲月
風雨中抱緊自由
一生經過徬徨的掙扎 自信可改變未來
問誰又能做到
可否不分膚色的界限
願這土地裡 不分你我高低
繽紛色彩閃出的美麗
是因它沒有 分開每種色彩
Repeat △ ★ ★ ★

Mandarin


一生要走多遠的路程 經過多少年 才能走到終點
夢想需要多少的時間 多少血和淚 才能慢慢實現
★天地間任我展翅高飛 誰說那是天真的預言
△風中揮舞狂亂的雙手 寫下燦爛的詩篇
不管有多麼疲倦
潮來潮往世界多變遷 迎接光輝歲月
為它一生奉獻

一生要走多遠的路程 經過多少年 才能走到終點
孤獨地生活黑色世界 只要肯期待 希望不會幻滅

Transliterated (Pinyin)


yìshēng yào zŏu duō yuănde lù chéng     jīngguò duōshăo nián     cáinéng zŏu dào zhōngdiăn
mèngxiăng sēoijiŭ duōshăo de shíjiān     duō shăo xiĕ hé lèi     cáinéng mànmàn shíxiàn
* tiāndì jiān rèn wŏ zhăn chì gāofēi     shéi shuō nă shì tiānzhēnde yùyán
~ fēng zhōng huīwŭ kuáng luàn de shuāngshŏu     xiĕ xià cànlànde shī piān
bùguăn yŏu duō me pí juàn
cháo lái cháo wăng shìjiè duōbiàn qiān     yíngjiē guānghuī suìyuè
wéi tā yìshēng fèngxiàn

yìshēng yào zŏu duō yuăn de lù chéng     jīngguò duōshăo nián     cáinéng zŏu dào zhōngdiăn
gūdú de shēnghuó hēisè shìjiè     zhĭyào kĕn qīdài     xīwàng bùhuì huàn miè